Facebook Praktijk voor Remedial Teaching

LinkedIn Praktijk voor Remedial Teaching

Twitter Praktijk voor Remedial Teaching

Welkom

Remedial Teaching is letterlijk remediërend leren. Het is het individueel of in groepsverband begeleiden van kinderen met uiteenlopende problemen, van leerproblemen tot faalangst en gedragsproblemen.

In de Praktijk voor Remedial Teaching geven wij advies en begeleiding aan kinderen van het basisonderwijs, het voortgezet onderwijs, aan ouders, leerkrachten en directie van het onderwijs.

Wij zitten op een mooie nieuwe locatie centraal tussen de wijken Leidschenveen en Ypenburg en de gemeente Nootdorp-Pijnacker. Wij hebben hier rustige kamers waar we onderzoeken afnemen en remedial teaching kunnen geven, daarnaast hebben wij een aantal groepsruimtes voor alle trainingen en de huiswerkbegeleiding. 

Met ingang van schooljaar 2016-2017 zullen wij wederom een tweede vestiging hebben op basisschool de Waterwilg in Nootdorp, hier kunnen wij kinderen begeleiden die hier op school zitten, maar extra ondersteuning kunnen gebruiken na schooltijd. Wij werken in de Praktijk met gediplomeerd remedial teachers en orthopedagogen en werken nauw samen met kinderpsychologen en orthopedagogen voor het onderzoek.

In alle schoolvakanties is er de mogelijkheid om extra lessen te volgen. Gedurende de zomervakantie gaan wij door met alle begeleidingen en behandelingen. De zomervakantie is een mooie gelegenheid om in alle rust kinderen te begeleiden en behandelen. In de zomervakantie is het mogelijk om uw kind te laten onderzoeken, remedial teaching in te zetten, achterstanden in te halen, voor te bereiden op komend schooljaar, maar ook als uw kind met de hakken over de sloot over is gegaan of over is gegaan met een taak is het mogelijk bij ons in de zomer begeleiding te krijgen. Daarnaast is er soms twijfel, u kunt uw vinger er misschien niet op leggen, dan is het mogelijk bij ons om advies te vragen. Wij kunnen in een adviesgesprek met u alle gegevens interpreteren, aan u uitleggen en eventuele verdere trajecten met u bespreken.

Wij hebben ons ook gespecialiseerd in de rekenproblematiek van kinderen. Wij zijn door aanvullende cursussen en trainingen opgeleid om kinderen met dyscalculie te begeleiden en behandelen. Paulien van Kempen heeft haar cursus behandelaar ERWD/ dyscalculie afgerond en staat in het kwaliteitsregister geregistreerd.

In de Praktijk voor Remedial Teaching vinden wij de persoonlijke benadering erg belangrijk.

In het intake gesprek kunnen we met elkaar kennismaken en maken we een sterkte- zwakte analyse van uw kind(eren). Vervolgens vindt er een vooronderzoek plaats voor het bepalen van het niveau en kunnen we door middel van observaties een goed beeld geven van hoe uw kind aan het werk gaat en is. Vervolgens maken wij een handelingsplan om de ontwikkeling van het kind goed in de gaten te kunnen houden, dit alles in samenspraak met de leerling en ouders.

Er is advies en begeleiding voor uiteenlopende problemen, zoals:

  • Leerproblemen en leerachterstanden
  • Bijles
  • Studievaardigheden
  • Sociaal-emotionele problemen
  • Gedragsproblemen
  • Faalangst
  • Volwassen educatie: Nederlands en Engels

U kunt ook bij de praktijk terecht om eventuele problemen voor te blijven.